Phiên điều trần về Đạo luật dây của Mỹ về việc khôi phục diễn ra vào ngày 25 tháng 3

Restoration of America’s Wire Act Hearing set for March 25

Ban đầu phiên điều trần về Đạo luật Dây điện của Hoa Kỳ (RAWA) được khôi phục vào ngày 26 tháng 3 năm 2015, nhưng nó đã được dời lại một ngày.

Restoration of America’s Wire Act Hearing set for March 25

Phiên điều trần của RAWA chỉ là một nỗ lực khác nhằm ngăn chặn hoạt động cờ bạc trực tuyến ở Hoa Kỳ trở nên hợp pháp ở cấp Liên bang.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *