Hiển thị 64 kết quả

Người phát ngôn của Hải quân thấy

Một báo cáo trên tờ Saipan Tribune xác nhận một lưu ý từ Giám đốc điều hành của Bridge Investment Group, Phillip Mendiola-Long rằng mặc dù Bộ Hải quân Hoa Kỳ duy trì quyền sử dụng Cảng Tinian ở Quần đảo Bắc Mariana cho mục đích quân sự, nhưng không có xung đột hiện tại. …